Tidningen Nyskuret från föreningen Trätäljarna. Årgång 2023 nummer 1.

Tidningen Nyskuret

Tidningen innehåller bl.a.

  • Reportage från snickarbodar runt om i landet
  • Bilder på snidade alster som medlemmarna skickat in
  • Insändare och artiklar från     medlemmar / läsare
  • Ritningar med förslag på alster att tälja
  • Föreningsinformation
  • Ordföranden tycker till
  • Köp och säljmarknad
  • Annonser mm.

NYSKURET kommer ut med fyra nummer per år, i mars, juni,september och december, då den skickas ut till alla medlemmar.

Betala medlemsavgiften för 2023 kan du göra på Bankgiro 5576-4138. Årsavgiften är 200 kr.