Kontakta oss

Göte Eriksson

Hedersordförande

Stöpafors 282
686 93 Sunne

Tel: 0565-920 44
Mobil: 070-301 33 71

gotetra@telia.com


Per-Erik Henriksson

Sekreterare

Vipelyckan 4
30253 Halmstad

Tel: 076 036 70 42

pererikhenriksson@gmail.com

-

Kassör

-
-

Jörgen Sandberg

Styrelseledamot

Brönnestad 6151
281 92 Hässleholm

Tel: 070 931 45 66

jorgen.bronnestad@icloud.com

Hans Göran Åkers

Styrelsesupleant

Österbyn 161
790 23 Svärdsjö

Tel: 070 683 59 77

hgakers@hotmail.com

Anders Thapper

Styrelsesupleant

Smedtorpvägen 3
591 92 Motala

Tel: 070 333 03 71

anders.thapper@gmail.com

Jörgen Sandberg

Vill Du bli medlem? Hjärtligt välkommen!

Sätt in 200 kronor på Bankgiro 5576-4138 Föreningen Trätäljarna.
Skriv: Ny Medlem, NAMN, ADRESS, TEL. NR och om Du har e-post adress, ange den!